Monthly Archive: september 2016

Vad ingår i en barnförsäkring?

När man är förälder är barn det viktigaste i livet och man vill skydda dem från allt ont. Tyvärr är olyckan trots allt ibland framme. Vid sådana tillfällen är det bra att ha en bra barnförsäkring. Samhällets grundskydd för barn är nämligen inte alltid tillräckligt. En bra barnförsäkring gäller dygnet runt och var barnet än befinner sig, oavsett om det är hemma, i skolan eller på fotbollsplanen. Det finns variationer i försäkringsbolagens barnförsäkringar och många bolag erbjuder dessutom olika försäkringsnivåer som ger olika skydd. Flera barnförsäkringar gäller dessutom fram till att försäkringstagaren har fyllt 25. Granska utbudet och jämför barnförsäkringar innan du bestämmer dig för vilken försäkring som passar ditt barn bäst.

Bra barnförsäkringar ersätter vid olyckor och sjukdomar

I en bra barnförsäkring ingår skydd mot alla typer av olyckshändelser som barn kan råka ut för. Försäkringen bör även ersätta barnets eventuella sjukhusvistelse. Många barn skadar sig i samband med fritidsaktiviteter och sport, därför är det viktigt att ha en försäkring om barnet till exempel gör sig illa på fotbollsplanen eller halkar i swimmingpoolen. Om du har en pool kan du skaffa ett Poolteam pooltak dallas 4×8 för att förhindra drunkningstillbud. Vid fallolyckor är det vanligt att tänder skadas. I Sverige är tandvården gratis för barn under 19 år men tandskador i barndomen kan dock behöva behandling senare i livet. Det är då är det bra om försäkringen ersätter tandläkarkostnader. Om ditt barn har glasögon lönar det sig att välja en barnförsäkring som betalar ut ersättning för skadade glasögon. Det finns dessutom försäkringar som ersätter skadade kläder. Förutom olycksfall betalar de flesta försäkringsbolag även ut ersättningar för vissa diagnoser och sjukdomar. Om barnet får bestående ärr efter en olycka eller operation är det möjligt att försäkringsbolaget betalar ut ersättning.

De bästa barnförsäkringarna innehåller skydd mot mycket mer än endast olyckor och sjukdomar. Detta är viktigt att tänka på när du väljer barnförsäkring. Om du som förälder till exempel får rätt till vårdbidrag eller temporär föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn kan försäkringsbolaget betala ersättning. Försäkringsbolaget kan även bekosta krisbehandling om barnet eller de anhöriga drabbas av psykisk ohälsa på grund av någon traumatisk händelse. Vissa försäkringsbolag hjälper dessutom till att hitta en lämplig psykolog eller psykoterapeut. När du tecknar en försäkring måste du välja försäkringsbelopp. De flesta brukar välja ett belopp på ungefär 1,2 miljoner kronor. Detta ger ett bra och nästan heltäckande skydd. Vid ett högre belopp betalas dock mer ut i ersättning. När olyckan är framme är det viktigt att så fort som möjligt underrätta försäkringsbolaget. Spara dessutom alla läkarintyg, kvitton på kostnader och andra dokument. Det gör hela processen lättare och du slipper anklagelser om att du har undanhållit information. Om barnet har försäkringar i flera försäkringsbolag ska skadan naturligtvis anmälas till samtliga bolag.

Vad ingår och vad ingår inte i en barnförsäkring?

Innan man tecknar en barnförsäkring ska man självklart jämföra olika försäkringsbolag med varandra, för att försäkra sig om att man får de bästa möjliga villkoren för sin försäkring. Vissa saker har dock de allra flesta, om inte alla, försäkringsbolag gemensamt när det gäller barnförsäkringar, och det är de saker som alltid bör ingå eller som aldrig ingår i en barnförsäkring.

Något som till exempel aldrig ingår i en barnförsäkring är ersättning för skador som har uppstått innan man tecknade försäkringen. En barnförsäkring täcker därför exempelvis inte skador som har uppstått under graviditeten, eller i samband med förlossningen. Andra mycket vanliga undantag från försäkringens täckning är medfödda sjukdomar som ADHD, en CP-skada eller epilepsi. Många barnförsäkringar gör också vissa undantag för psykiska sjukdomar, men i detta fall kan det vara värt att jämföra barnförsäkringar hos olika försäkringsbolag, då det kan skilja sig åt. När man tecknar en barnförsäkring ska man svara ärligt gällande barnets hälsotillstånd vid tidpunkten för avtalet. Även om man alltså inte får ersättning för tidigare skador, kan man gå miste om framtida ersättningar om det kommer fram att uppgifterna var felaktiga.child-89208_960_720

Vad ska då ingå i barnförsäkringen? En barnförsäkring ska ge ersättning om barnet drabbas av en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (så kallas medicinsk invaliditet), om barnet i vuxen ålder är oförmögen att arbeta (så kallad ekonomisk invaliditet) samt om barnet får vissa allvarliga diagnoser. Ersättningen betalas ut till en förälder som har beviljats vårdbidrag, och om det handlar om äldre barn, vid sjukskrivning, betalas ersättningen ut till barnen själva.

Även om man tecknar en barnförsäkring är det väl dock alla föräldrars innersta önskan att de aldrig kommer att ha användning för försäkringen, och att deras barn kommer att klara sig oskatt genom livet. De gör ofta allt för att det ska bli så, genom att försöka skydda sitt eller sina barn på alla sätt som går. En viktig del av det är till exempel att skaffa en barnvagn som klarar av stötar och svängar utan att kantra, och som man kan låsa ordentligt så att den inte glider iväg ut i trafiken. På Bigbay.se finns ett brett sortiment av barnvagnar från märket Bugaboo, som man kan lita på som förälder, även när det gäller ens eget barns säkerhet.

leatherdiary