Vad ingår i en barnförsäkring?

När man är förälder är barn det viktigaste i livet och man vill skydda dem från allt ont. Tyvärr är olyckan trots allt ibland framme. Vid sådana tillfällen är det bra att ha en bra barnförsäkring. Samhällets grundskydd för barn är nämligen inte alltid tillräckligt. En bra barnförsäkring gäller dygnet runt och var barnet än befinner sig, oavsett om det är hemma, i skolan eller på fotbollsplanen. Det finns variationer i försäkringsbolagens barnförsäkringar och många bolag erbjuder dessutom olika försäkringsnivåer som ger olika skydd. Flera barnförsäkringar gäller dessutom fram till att försäkringstagaren har fyllt 25. Granska utbudet och jämför barnförsäkringar innan du bestämmer dig för vilken försäkring som passar ditt barn bäst.

Bra barnförsäkringar ersätter vid olyckor och sjukdomar

I en bra barnförsäkring ingår skydd mot alla typer av olyckshändelser som barn kan råka ut för. Försäkringen bör även ersätta barnets eventuella sjukhusvistelse. Många barn skadar sig i samband med fritidsaktiviteter och sport, därför är det viktigt att ha en försäkring om barnet till exempel gör sig illa på fotbollsplanen eller halkar i swimmingpoolen. Om du har en pool kan du skaffa ett Poolteam pooltak dallas 4×8 för att förhindra drunkningstillbud. Vid fallolyckor är det vanligt att tänder skadas. I Sverige är tandvården gratis för barn under 19 år men tandskador i barndomen kan dock behöva behandling senare i livet. Det är då är det bra om försäkringen ersätter tandläkarkostnader. Om ditt barn har glasögon lönar det sig att välja en barnförsäkring som betalar ut ersättning för skadade glasögon. Det finns dessutom försäkringar som ersätter skadade kläder. Förutom olycksfall betalar de flesta försäkringsbolag även ut ersättningar för vissa diagnoser och sjukdomar. Om barnet får bestående ärr efter en olycka eller operation är det möjligt att försäkringsbolaget betalar ut ersättning.

De bästa barnförsäkringarna innehåller skydd mot mycket mer än endast olyckor och sjukdomar. Detta är viktigt att tänka på när du väljer barnförsäkring. Om du som förälder till exempel får rätt till vårdbidrag eller temporär föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn kan försäkringsbolaget betala ersättning. Försäkringsbolaget kan även bekosta krisbehandling om barnet eller de anhöriga drabbas av psykisk ohälsa på grund av någon traumatisk händelse. Vissa försäkringsbolag hjälper dessutom till att hitta en lämplig psykolog eller psykoterapeut. När du tecknar en försäkring måste du välja försäkringsbelopp. De flesta brukar välja ett belopp på ungefär 1,2 miljoner kronor. Detta ger ett bra och nästan heltäckande skydd. Vid ett högre belopp betalas dock mer ut i ersättning. När olyckan är framme är det viktigt att så fort som möjligt underrätta försäkringsbolaget. Spara dessutom alla läkarintyg, kvitton på kostnader och andra dokument. Det gör hela processen lättare och du slipper anklagelser om att du har undanhållit information. Om barnet har försäkringar i flera försäkringsbolag ska skadan naturligtvis anmälas till samtliga bolag.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *