Vad ingår och vad ingår inte i en barnförsäkring?

Innan man tecknar en barnförsäkring ska man självklart jämföra olika försäkringsbolag med varandra, för att försäkra sig om att man får de bästa möjliga villkoren för sin försäkring. Vissa saker har dock de allra flesta, om inte alla, försäkringsbolag gemensamt när det gäller barnförsäkringar, och det är de saker som alltid bör ingå eller som aldrig ingår i en barnförsäkring.

Något som till exempel aldrig ingår i en barnförsäkring är ersättning för skador som har uppstått innan man tecknade försäkringen. En barnförsäkring täcker därför exempelvis inte skador som har uppstått under graviditeten, eller i samband med förlossningen. Andra mycket vanliga undantag från försäkringens täckning är medfödda sjukdomar som ADHD, en CP-skada eller epilepsi. Många barnförsäkringar gör också vissa undantag för psykiska sjukdomar, men i detta fall kan det vara värt att jämföra barnförsäkringar hos olika försäkringsbolag, då det kan skilja sig åt. När man tecknar en barnförsäkring ska man svara ärligt gällande barnets hälsotillstånd vid tidpunkten för avtalet. Även om man alltså inte får ersättning för tidigare skador, kan man gå miste om framtida ersättningar om det kommer fram att uppgifterna var felaktiga.child-89208_960_720

Vad ska då ingå i barnförsäkringen? En barnförsäkring ska ge ersättning om barnet drabbas av en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (så kallas medicinsk invaliditet), om barnet i vuxen ålder är oförmögen att arbeta (så kallad ekonomisk invaliditet) samt om barnet får vissa allvarliga diagnoser. Ersättningen betalas ut till en förälder som har beviljats vårdbidrag, och om det handlar om äldre barn, vid sjukskrivning, betalas ersättningen ut till barnen själva.

Även om man tecknar en barnförsäkring är det väl dock alla föräldrars innersta önskan att de aldrig kommer att ha användning för försäkringen, och att deras barn kommer att klara sig oskatt genom livet. De gör ofta allt för att det ska bli så, genom att försöka skydda sitt eller sina barn på alla sätt som går. En viktig del av det är till exempel att skaffa en barnvagn som klarar av stötar och svängar utan att kantra, och som man kan låsa ordentligt så att den inte glider iväg ut i trafiken. På Bigbay.se finns ett brett sortiment av barnvagnar från märket Bugaboo, som man kan lita på som förälder, även när det gäller ens eget barns säkerhet.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *