Author Archive: lina

Vad ingår och vad ingår inte i en barnförsäkring?

Innan man tecknar en barnförsäkring ska man självklart jämföra olika försäkringsbolag med varandra, för att försäkra sig om att man får de bästa möjliga villkoren för sin försäkring. Vissa saker har dock de allra flesta, om inte alla, försäkringsbolag gemensamt när det gäller barnförsäkringar, och det är de saker som alltid bör ingå eller som aldrig ingår i en barnförsäkring.

Något som till exempel aldrig ingår i en barnförsäkring är ersättning för skador som har uppstått innan man tecknade försäkringen. En barnförsäkring täcker därför exempelvis inte skador som har uppstått under graviditeten, eller i samband med förlossningen. Andra mycket vanliga undantag från försäkringens täckning är medfödda sjukdomar som ADHD, en CP-skada eller epilepsi. Många barnförsäkringar gör också vissa undantag för psykiska sjukdomar, men i detta fall kan det vara värt att jämföra barnförsäkringar hos olika försäkringsbolag, då det kan skilja sig åt. När man tecknar en barnförsäkring ska man svara ärligt gällande barnets hälsotillstånd vid tidpunkten för avtalet. Även om man alltså inte får ersättning för tidigare skador, kan man gå miste om framtida ersättningar om det kommer fram att uppgifterna var felaktiga.child-89208_960_720

Vad ska då ingå i barnförsäkringen? En barnförsäkring ska ge ersättning om barnet drabbas av en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (så kallas medicinsk invaliditet), om barnet i vuxen ålder är oförmögen att arbeta (så kallad ekonomisk invaliditet) samt om barnet får vissa allvarliga diagnoser. Ersättningen betalas ut till en förälder som har beviljats vårdbidrag, och om det handlar om äldre barn, vid sjukskrivning, betalas ersättningen ut till barnen själva.

Även om man tecknar en barnförsäkring är det väl dock alla föräldrars innersta önskan att de aldrig kommer att ha användning för försäkringen, och att deras barn kommer att klara sig oskatt genom livet. De gör ofta allt för att det ska bli så, genom att försöka skydda sitt eller sina barn på alla sätt som går. En viktig del av det är till exempel att skaffa en barnvagn som klarar av stötar och svängar utan att kantra, och som man kan låsa ordentligt så att den inte glider iväg ut i trafiken. På Bigbay.se finns ett brett sortiment av barnvagnar från märket Bugaboo, som man kan lita på som förälder, även när det gäller ens eget barns säkerhet.

Vilken försäkring gäller för barnen i skolan?

Gemensamt för samtliga kommunala skolor i Sverige, liksom de allra flesta friskolor, är att eleverna på skolan, det vill säga barnen som vistas i deras lokaler, omfattas av en kollektiv försäkring. Exakt hur stor omfattning denna försäkring har, och vad den täcker, kan dock variera från kommun till kommun. Här kommer några exempel, men det gäller alltid att kolla upp vad som gäller i ens egen kommun.

På de skolor som drivs av Stockholms stad omfattas till exempel alla elever upp till 24 år av en kollektiv olycksfallsförsäkring via stadens egna försäkringsbolag, S:t Erik Försäkring AB. För barn i förskola eller skola gäller försäkringen dygnet runt, även utanför skoltid, men för vuxenstuderande och praktikanter gäller den endast under verksamhetstid.

Göteborgs stad är något mindre generösa när det gäller åldern på de som omfattas av försäkringen – den gäller endast de elever som är 17 år eller yngre, eller så länge som de går i gymnasiet. Alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg omfattas av olycksfallsförsäkringen.child-830988_960_720

I Uppsala kommun gäller försäkringen både kommunala skolor och fristående skolor, och även här gäller försäkringen dygnet runt. Det gör den däremot inte i Malmö kommun, där barn som går på kommunala förskolor, familjedaghem och öppna förskolor endast är försäkrade under verksamhetstiden. Det gäller också elever som går i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Däremot finns i Malmö kommun en rad andra grupper förutom skolelever som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen, till exempel arbetslösa i praktikprojekt, elever som går i kulturskola, de som enligt LSS deltar i kommunens gruppboende, barn och ungdomar under 21 år som står under vård eller tillsyn och de som deltar i aktiviteter anordnade av Malmö Fritid.

Även om barnen på detta sätt har ett omfattande skydd under skoltid, kan olyckan vara framme när som helst på dygnet, och om man vill vara säker på att ha råd med all den vård som barnet kan komma att behöva, och inte behöva oroa sig, kan en barnförsäkring därför vara ett bra komplement. Det är ett tryggare val än att hoppas på storvinsten på Megalotto.com för att kunna betala för operationer, hur roligt det än är att spela på lotto.