Vilken försäkring gäller för barnen i skolan?

Gemensamt för samtliga kommunala skolor i Sverige, liksom de allra flesta friskolor, är att eleverna på skolan, det vill säga barnen som vistas i deras lokaler, omfattas av en kollektiv försäkring. Exakt hur stor omfattning denna försäkring har, och vad den täcker, kan dock variera från kommun till kommun. Här kommer några exempel, men det gäller alltid att kolla upp vad som gäller i ens egen kommun.

På de skolor som drivs av Stockholms stad omfattas till exempel alla elever upp till 24 år av en kollektiv olycksfallsförsäkring via stadens egna försäkringsbolag, S:t Erik Försäkring AB. För barn i förskola eller skola gäller försäkringen dygnet runt, även utanför skoltid, men för vuxenstuderande och praktikanter gäller den endast under verksamhetstid.

Göteborgs stad är något mindre generösa när det gäller åldern på de som omfattas av försäkringen – den gäller endast de elever som är 17 år eller yngre, eller så länge som de går i gymnasiet. Alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg omfattas av olycksfallsförsäkringen.child-830988_960_720

I Uppsala kommun gäller försäkringen både kommunala skolor och fristående skolor, och även här gäller försäkringen dygnet runt. Det gör den däremot inte i Malmö kommun, där barn som går på kommunala förskolor, familjedaghem och öppna förskolor endast är försäkrade under verksamhetstiden. Det gäller också elever som går i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Däremot finns i Malmö kommun en rad andra grupper förutom skolelever som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen, till exempel arbetslösa i praktikprojekt, elever som går i kulturskola, de som enligt LSS deltar i kommunens gruppboende, barn och ungdomar under 21 år som står under vård eller tillsyn och de som deltar i aktiviteter anordnade av Malmö Fritid.

Även om barnen på detta sätt har ett omfattande skydd under skoltid, kan olyckan vara framme när som helst på dygnet, och om man vill vara säker på att ha råd med all den vård som barnet kan komma att behöva, och inte behöva oroa sig, kan en barnförsäkring därför vara ett bra komplement. Det är ett tryggare val än att hoppas på storvinsten på Megalotto.com för att kunna betala för operationer, hur roligt det än är att spela på lotto.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *